رویه ارسال سفارش در ایمن آلفا

رویه ارسال سفارش یک محصول میباست ایمن و سریع باشد تا بتوان رضایت مشتری را به صورت تمام جلب نمود. سایت ایمن آلفا با ارسال سفارشات خود به صورت چند گانه توانسته رضایت تمام مشتریان خود را جلب نماید.

ما با استفاده از روش های مختلف ارسال سفارش های مشتریان را انجام میدهیم که این سه روش عبارت اند از: تیپاکس، اداره پست، ترمینال اتوبوسرانی و باربری که به انتخاب مشتری انجام میگیرد.

ایمن آلفا بعد از ثبت نهایی سفارش (واریز وجه) بلافاصله محصول مورد نظر را به مراکز نام برده تحویل داده و معمولا طی 48 الی 72 ساعت به دست مشتری میرسد.

پایدار و سربلند باشید.

تماس با ما